SGS

Tin tức và sự kiện SGS

Rau sạch là rau như thế nào?

Rau được gọi là sạch khi rau đến tay người tiêu dùng các chỉ tiêu về độ tồn dư thuốc hóa học, Nitrat (phân đạm) phải dưới mức cho phép, không chứa kim loại nặng và các sinh vật gây bệnh.

chi tiết
Powered by nopCommerce