SGS
Trang chủ / Tin tức và sự kiện / BÓN LÓT, BÓN THÚC LÀ GÌ?

Tin tức và sự kiện BÓN LÓT, BÓN THÚC LÀ GÌ?

BÓN LÓT, BÓN THÚC LÀ GÌ?

1. Bón phân lót là gì?
Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng đối với cây hàng năm. Bón lót thường được tiến hành trước khi cày bừa làm đất, hoặc trước khi bừa lần cuối trước khi gieo cấy.
Đối với cây trồng cạn, bón lót được tiến hành theo hàng, theo hốc. Còn đối với cây lâu năm, bón lót bao gồm cả việc bón phân trước khi trồng và bón phân vào giai đoạn cây ngừng sinh trưởng trong năm, bón phân phục hồi cây sau khi thu hoạch.
Đối với các loại phân bón mà chất dinh dưỡng chủ yếu nằm ở trạng thái khó tiêu như phân hữu cơ, phân lân. Các loại phân này cần một thời gian nhất định cây trồng mới có thể sử dụng được. Sử dụng các loại phân đó để bón lót có tác dụng nâng cao hiệu quả của phân bón, nâng cao năng suất cây trồng.
2. Bón thúc là gì?
Là bón phân trong thời kỳ cây trồng đang sinh trưởng (đẻ nhánh, vươn lóng, phát triển thân lá, tạo củ, tạo quả...), nhằm cung cấp đủ chất dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho cây trồng tạo năng suất cao. Thiếu phân bón thúc cây trồng còi cọc, kém phát triển, năng suất thấp.
Bón thúc cho cây cần dựa vào đất, vào cây, và cả thời tiết từng mùa vụ. Từ đó mà định loại phân, lượng phân và thời gian bón cho thích hợp. “Nhìn cây, nhìn đất, nhìn trời để bón phân” là câu bà con nông dân mình luôn tâm đắc.
Powered by nopCommerce