SGS

SGS-D10

Sản phẩm SGS-D10 Phù hợp ươm cây con, thời gian kiểm soát dinh dưỡng 10-15 ngày.
Liên hệ chúng tôi
Sản phẩm SGS-D10 Phù hợp ươm cây con, thời gian kiểm soát dinh dưỡng 10-15 ngày.

Bầu giá thể thông minh 3 trong 1, cùng lúc điều khiển cân bằng dinh dưỡng, độ ẩm và ôxy trong đất.
- Sử dụng làm túi bầu ươm cây hoặc thay thế giá thể trồng thủy canh.
- Dinh dưỡng cân bằng giúp cây con sinh trưởng mạnh, vượt trội so với canh tác truyền thống.
- Cây khỏe, chống chịu bệnh tốt, cho năng suất cao. Bộ rễ phát triển nhanh. Bộ lá gọn, cứng.
- Tích hợp vi sinh đối kháng, giúp cải tạo đất và giảm tỷ lệ hao hụt cây con.
- Trồng được trên nền đất cũ, giảm chi phí phân bón lót, bón thúc.

Cơ chế kiểm soát dinh dưỡng
Mỗi viên trồng cây thông minh chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng như hữu cơ, đa lượng, trung lượng và vi lượng. Những yếu tố trên sẽ được kiểm soát và phóng thích theo yêu cầu của cây trồng, theo từng giai đoạn phát triển của cây, dựa trên cơ chế thẩm thấu (dưới tác động của chênh lệch áp suất và thời gian) qua những lớp màng đặc biệt.
Powered by nopCommerce